Wieś

(sł. Bogdan Loebl, muz. Michał Miotke)

Kapodaster: II próg

Wszystko ma tutaj wielki sens
ścieżki spętane przerażeniem
świątek srożący się przy drodze
i w ustach chleba kwaśny kęs

Wszystko ma tutaj wielką moc
oset pleniący się w ogrodzie
przed obrazami świecy swąd
i wódka wieczorem w gospodzie.

Jabłko się toczy pachnie chleb
dziewczyna po korale sięga
Pan Bóg wychylił słońca dzban
i Wielki Wóz zaprzęga

I sygnaturka co jak pies
swym ujadaniem budzi sowę
która nad zamyśleniem pól
zakrzywia dziób na łowy.

Żuraw nad studnią pochylony
jak stary chłop nad pługiem życia
jak uniesiony w górę cep.
Wszystko ma tutaj wielki sens.

d
a
d
a

d
a
d
a

a e
G a
a e
G a