Opublikowano

Wiara

(sł. Piotr Konczak, muz. Michał Miotke)

Kapodaster: I

e
Czemu w kościoła czterech ścianach,
a e
W gościnnych progach domu Pana,
D
Tak mało Ducha widzę,
C D e
Tak trudno jest mi dostrzec Boga?

a
Dlatego wielbię Go w świątyni
e
Innej niż dzieła ludzkich rąk,
D
W świątyni dnia każdego,
C D e
Wśród lasów, pól i łąk.

Tu prawość i uczciwość głoszą
Z wieczora czy też z rana
I nikt mi tutaj nie odmienia
Żadnego z gestów mego Pana.